Zwrot towaru i reklamacje.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od otrzymania towaru.

2. Warunkiem zwrotu jest dowód zakupu- paragon bądź faktura firmy Premium Waterbeds Polska. Zwrot pieniędzy na rachunek klienta nastąpi pod warunkiem odesłania towaru na wskazany adres wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Koszt wysyłki nie podlega zwrotowi, a odsyłany towar powinien być dobrze i bezpiecznie zapakowany. W celu skutecznego uruchomienia procedury zwroty należy nawiązać kontakt telefoniczny ze sklepem.

3. Zwrot pieniędzy (w przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt 1.) jest możliwy tylko wówczas jeśli towar nie był używany i nie został uszkodzony oraz posiada oryginalne opakowanie wraz z dokumentami.

4. Pieniądze zostanę zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

5. Zwrócony towar można także zamienić na inny, będący dostępny w naszej ofercie. W zależności od wartości wybranego towaru zwrócimy nadwyżkę lub pobierzemy brakującą sumę. Prosimy wcześniej o kontakt w celu ustalenia wszystkich procedur.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub usterki towaru z winy klienta, wszystkie koszty w/w procedur pokrywa klient.

7. Zwrot nie dotyczy towarów, które zostały wykonane na indywidualne zamówienie klienta.

8. Wszystkie dostępne towary objęte są gwarancją producenta. Jeśli w okresie gwarancji ujawni się wada klient powinien zgłosić ten fakt niezwłocznie do nas. Reklamacje będą rozpatrywane jedynie po przedłożeniu dowodu zakupu.

9. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia.

10. W przypadku gdy produkt dostarczony jest przez firmę kurierską, klient powinien natychmiast po otrzymaniu przesyłki otworzyć ją i sprawdzić czy nie jest uszkodzona. Jeżeli wyrób posiada widoczne usterki klient ma prawo nie przyjmować towaru oraz powinien razem z kurierem spisać protokół szkody.

11. Jeżeli klient nie przyjmuje towaru, prosimy odesłać go na adres siedziby. W takiej sytuacji koszty przesyłki ponosi klient.